"pohrajeme si s každým slovem ..."

SLUŽBY

Poskytujeme široké spektrum jazykových služeb v rozličných oborech, např. :

•   cestovní ruch a turismus
•   firemní noviny, katalogy, prospekty, magazíny
•   logistika a transport
•   medicína
•   návody k použití
•   obchodní korespondence, smlouvy
•   právo
•   webové stránky.

Rozšířené služby:

•   jazykové korektury
•   soudně ověřené překlady úředních dokumentů.

Související služby:

•   archivace překladů s možností zpětného vyhledání
•   skenování obrázků z předlohy a vložení do překladu
•   zachování grafické podoby překládaného textu.

Předání zakázky a vyhotoveného překladu:

•   Standardním způsobem převzetí zakázky a odevzdání vyhotoveného překladu je e-mail, předání
     lze provést i na dobírku nebo osobně (na CD či v tištěné podobě).